Mijn vijand Job Cohen

Waarom ik Job Cohen als vijand beschouw kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van het verkiezingsprogramma ‘Iedereen telt mee’ van de Partij van de Arbeid voor de kamerverkiezingen in juni 2010. De tekst is op internet wat korter … [Read More]