Dieren in opmars, joden op terugweg in Nederland

Het dier is in Nederland in opmars, de jood is op de terugweg. In Ochten in de

Betuwe is een groot bouwproject gestopt vanwege een beschermde steenuil. De bouwondernemer moet hem nu een alternatieve habitat aanbieden. Maar de habitat van rabbijn Raf Evers hier wordt niet beschermd. Hij neemt de tram niet en gaat nauwelijks over straat. En nu leidt het debat in de Tweede Kamer er mogelijk toe dat het ritueel slachten voor joden wordt verboden.

Het voorstel is één grote volksverlakkerij. Zelfs als je het welzijn van het dier boven de godsdienstvrijheid van de joden stelt. Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor het relatieve lijden van de dieren. Het rapport van de universiteit van Wageningen is slechts een literatuurstudie van nog geen 40 pagina’s, met zeer heterogene voorbeelden. Normaal gesproken is zo’n literatuurstudie het begin van research en niet het einde.

Poverste
In het Wageningse rapport heb ik geen experimenteel voorbeeld uit Nederland gevonden. Als het gaat over ritueel slachten volstaat het poverste van het poverste bewijsmateriaal. Waarom vraagt geen enkel met selectief dierenleed begaan Tweede Kamerlid of er niet in andere landen literatuurstudies zijn gedaan? Zo ver reikt hun nieuwsgierigheid kennelijk niet. Er is bijvoorbeeld een Frans literatuuronderzoek van honderden pagina’s, uitgevoerd in opdracht van de regering.

In het Wageningense rapport staat ook dat het koosjer slachten van kippen wellicht meer humaan is dan het gewone slachten of halal slachten. Ik heb nog geen enkel Kamerlid gehoord dat voorstelt alle kippen in Nederland koosjer te slachten.

Thieme heeft de Tweede Kamer voorgelicht dat 2 miljoen stuks vee per jaar in Nederland onverdoofd geslacht worden. Ook dat is onjuist. Staatssecretaris Bleker zegt dat het er veel minder zijn. Daarvan is meer dan 99 procent halal en nog geen 1 procent koosjer geslacht. Het gaat om op zijn hoogst 3.000 stuks vee per jaar, een verwaarloosbaar deel van de vele miljoenen geslachte dieren in Nederland. Bij honderdduizenden bedwelmd geslachte dieren mislukt de verdoving.

Manipulatie
Uit een nieuw artikel van de Joodse Gemeente blijkt dat Thieme de publieke mening nog verder manipuleert. Ze zegt dat sommige orthodoxe rabbijnen bedwelmd koosjer slachten wel hebben toegestaan, zonder te vermelden dat haar bron daarvoor een noodbeslissing is uit de periode van de holocaust toen de Duitsers onbedwelmd ritueel joods slachten verboden. In deze noodsituatie werd bedwelmd koosjer slachten toegestaan. Het duurde niet lang, want daarna werden de meeste Joden vermoord. De Joodse Gemeente schrijft dat Thieme haar wetsvoorstel baseert op maatregelen die ‘hun legitimering regelrecht ontlenen aan de holocaust’.

Het hele proces van industrieel dieren fokken is een onplezierige zaak. De Partij voor de Dieren heeft heel sluw ingespeeld op een klein facetje daarvan, het ritueel slachten, waar je in een tijd van secularisering heel veel andere emoties mee oproept. Wie reacties leest op bijvoorbeeld de site van De Telegraaf kan een collectie antisemitische uitspraken verzamelen.

In het vacuüm dat is ontstaan door de ontkerkelijking dringen allerlei deelideologieën binnen. Het milieudenken heeft pseudoreligieuze trekken en het dier wordt steeds meer vermenselijkt. In 1992 publiceerden James Jasper en Dorothy Nelkin een boek over de kruistocht van de dierenrechten. Ze schreven dat de groei van steden het normale contact van veel Amerikanen met dieren had verbroken en dat het toenemende aantal huisdieren het sentimentalisme had bevorderd. Ze concludeerden: ‘Dieren worden in ruime kring als gelijk aan mensen beschouwd maar geromantiseerd als onschuldiger en zuiverder.’

Pseudoreligie
Deze pseudoreligie van het romantiseren van dieren heeft in Nederland een pseudoconfessionele partij gecreëerd, de Partij voor de Dieren, met Marianne Thieme en Esther Ouwehand als profeten. Bij de PVV heb je een haatprediker als Dion Graus die het over ‘ritueel martelen’ heeft. Hij noemde zich in het Kamerdebat ‘de ambassadeur van de dieren’. Wat krijgen we dan? De duivenmelkers die klagen over de last van de haviken. En dan is de grote vraag: is Graus de ambassadeur van de duiven of van de haviken?

Voor de PVV is de discussie over ritueel slachten aangejaagd door de komst van de islam. Graus heeft er destijds op aangedrongen het in het partijprogramma te zetten. Wilders had er niets op tegen, want het interesseerde hem waarschijnlijk niet. Maar nu zit hij in een moeilijk parket. Meer mensen zien in dat dat verbod op onverdoofd ritueel slachten volksverlakkerij is. De Europese joodse gemeenschap roert zich en Amerikaanse joodse organisaties hebben al brieven geschreven aan de Tweede Kamer. Nooit eerder hebben zo veel Joodse organisaties in het buitenland zich negatief voor Nederland geïnteresseerd.

Brief
Dat blijkt ook uit een brief van opperrabbijn Pinchas Goldschmidt van Moskou aan de Tweede Kamer. Zijn grootvader was rabbijn in Nederland. Goldschmidt schrijft dat in de totalitaire Sovjet-Unie de joden snakten naar de dag waarop zij hun religieuze gebruiken weer vrij konden beleven. Nederland was toen in hun ogen een symbool van religieuze tolerantie. Als het wetsvoorstel voor het verbod op koosjer slachten wordt aangenomen, komt Nederland qua religieuze vrijheid voor joden onder Rusland terecht.

Dit alles legt ook in internationale joodse kringen een schaduw op de PVV, die altijd een pro-joodse en pro-Israëlische houding heeft gehad. Ik denk dat Wilders beseft dat het fanatisme van Graus de PVV in een wespennest heeft gestort. Graus heeft het nog erger gemaakt door te zeggen dat koosjer vlees ook niet geïmporteerd mag worden. Zo laat hij de PVV een leidersrol spelen om religieuze joden aan te moedigen Nederland te verlaten.

Emigreren
Het citaat van Frits Bolkestein in mijn boek Het Verval, dat bewuste Joden in Nederland hun kinderen het beste kunnen aanraden naar de VS of Israël te emigreren, heeft in de Nederlands-Joodse gemeenschap enig debat veroorzaakt. Dat is echter niets vergeleken bij wat zich nu afspeelt naar aanleiding van het wetsvoorstel over ritueel slachten. Een van mijn vrienden in Amsterdam zei: ‘Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heb ik het gevoel dat wij Joden hier in Nederland getolereerd worden en niet meer dan dat.’ Rabbijn Lody van de Kamp, die zich negatief uitliet over Het Verval, twitterde op 13 april: ‘Manfred Gerstenfeld hoeft zijn gelijk niet te halen. Het wordt hem door het Nederlands parlement op een presenteerblaadje aangereikt.’

Ook veel joden die zelf niet koosjer eten, begrijpen dat het met dit wetsvoorstel om een principiële kwestie gaat. De Partij voor de Dieren heeft wellicht geen antisemitische bedoelingen gehad, hoewel Thieme in 2005 met Rudy Kousbroek een artikel heeft geschreven over ritueel joods slachten met een antisemitische ondertoon. Het resultaat van het wetsvoorstel van Thieme is zeker antisemitisch.

De enigen voor wie deze wet een absolute rol speelt, zijn orthodoxe joden. De meeste moslims zijn bereid vlees van verdoofd halal geslachte beesten te eten. Daarbij komt nog dat het verbieden van ritueel slachten een lange traditie in het Europese antisemitisme heeft. In Noorwegen bijvoorbeeld werd het ritueel slachten door het parlement in 1929 – jaren voor nazi-Duitsland – verboden. Het langzaam doden van walvissen en het doodknuppelen van zeehonden gaat daar tot op heden gewoon door.

19 april 2011.

Comments are closed.