Indoctrinatie van Palestijnse kinderen tot genocidale haat: de zienswijze van een psychiater

“Zowel in de Palestijnse Autonomie als in het door Hamas geregeerde territorium van de Gazastrook bestaan zorgvuldig geplande, wijdverbreide campagnes om kinderen op te hitsen. Als gevolg van deze indoctrinatie beginnen kinderen er zelfs mee om hun deelname aan terroristische activiteiten, waarbij ze hun leven riskeren, als positief te zien. Dit proces van ophitsing zou beter gedocumenteerd moeten worden. Daarna zou geanalyseerd moeten worden, hoe dit in het grotere plaatje van de genocidale Palestijnse en islamitische ideologie past. Tenslotte zou er gediscussieerd moeten worden over methodes om de aan hersenspoeling onderworpen kinderen te ontgiften.”

De hierboven geciteerde psychiater en patholoog Dr. Daphne Burdman was assistent-professor voor pathologie aan de State University van New York in Stony Brook en luitenant-kolonel in het Amerikaanse leger.

Ze merkt op: “Over dit proces van ophitsing wordt door de internationale media te weinig bericht. Daarom negeren de mensen in het Westen de onheilzame ontwikkeling van deze ongemeen “succesvolle” programma´s. Deze zijn zowel gebaseerd op bekende als op innovatieve technieken van overtuiging en indoctrinatie. Deze werden met maximaal effect gebruikt door totalitaire regimes, inclusief nazi-Duitsland, de Sovjet-Russische KGB en Chinese geheime diensten. Er bestaat in toenemende mate bewijs, dat enkele van deze bronnen de Palestijnse Autoriteit geïnspireerd en opgeleid hebben.

Deze ophitsing van Palestijnse kinderen heeft tot wijdverbreide haat en een verlangen naar geweld geleid. Palestijnse leiders hitsen kinderen op om gewelddaden tegen Israëli´s te plegen, zelfs wanneer het waarschijnlijk is gewond te raken of gedood te worden. Hen wordt beloofd dat ze martelaars worden, die in de Palestijnse samenleving als helden bewonderd zullen worden en een plaatsje bij Allah in het paradijs krijgen. Deze bemoediging beperkt de natuurlijke angsten van de kinderen. Ze verlangen er dan naar om in situaties te verkeren, waarin ze verwondingen of zelfs de dood riskeren.

Zo´n massa-indoctrinatie van kinderen is gebaseerd op zorgvuldig geplande campagnes, die aanknopen aan geldende, sterke culturele overtuigingen en diep verankerde psychologische mechanismen. Het opstoken maakt gebruik van een multifunctionele methodologie, predikt Palestijns nationalisme, martelaarschap en benadrukt – onder Hamas – de wereldwijde hegemonie van de sharia. De campagne maakt gebruik van de media, de scholen en de straat en van religieuze persoonlijkheden.

Indoctrinatie in de Palestijnse gebieden gaat veel verder dan over schoolboeken en televisiebronnen; ze omvat algemene maatschappelijke elementen, waaronder kranten, ouders, leraren, onderwijsmethodes met het stimuleren van en prijzen van opvolgers evenals een sterke minachting voor minder hartstochtelijke leerlingen. Imams hebben extreem veel invloed in de succesvolle benadrukking van de doelen van de Jihad en van het martelaarschap. Zomerkampen en de benoeming van straten, speelplaatsen en voetbalclubs naar martelaars helpen mee de sfeer hoog te houden in de hele samenleving.

Onder de psychologische factoren, die de indoctrinatie bepalen, is het doorgeven van emoties het ultieme wapen. Haat heeft in dit verband prioriteit en de afschuw tegen Joden en – in mindere mate – de Amerikanen wordt overgedragen. In de patriarchale Palestijnse samenleving grijpt de manipulatie van de emoties van de kinderen terug op de angst om Allah te mishagen.

Studies tonen aan, dat het regelmatige achtergrondgetrommel in de televisieclips van de Palestijnse Autoriteit toestanden van psychologische spanningen en verhoogde beïnvloedbaarheid versterkt. Dit concept van verandering tot zelfvernietiging is een raadsel voor het westerse verstand.

De Hamas en de Islamitische Jihad krijgen van geestelijken in moskeeën informatie over jongeren, die bereid schijnen te zijn tot het martelaarschap. Aan deze jongeren wordt een uitgebreide cursus in spirituele studies en militaire training gegeven. Hen wordt bovendien geleerd, dat het sterven als zelfmoordactivist voor hen en hun families de deuren naar het paradijs zal openen.

Het is opmerkelijk, dat het fenomeen van de zelfmoordbomaanslagen na maart 20023 aanzienlijk afnam; de reden daarvoor waren zowel de duidelijk effectievere preventie door doelgerichte dodingen en preventieve maatregelen van het IDF evenals de bouw van de veiligheidsmuur op strategische plaatsen. De politiek van de Palestijnse Autonomie bleef onveranderd en werd steeds minder succesvol.”

Gevraagd naar de mogelijkheden om de gemoederen van de kinderen te ontgiften, zegt Burdman: “Zelfs wanneer het geweld tussen Palestijnen en Israëli´s ophoudt, zal de geestelijke toestand van de Palestijnse kinderen niet vanzelf veranderen. Als je eerst werd bijgebracht, dat zelfmoordaanslagen voor jou en je familie de deuren naar het paradijs openen, is er veel meer nodig dan ontgiften. Het probleem weegt nog zwaarder wanneer men in een autoritaire samenleving opgroeit, waarin weinig – of helemaal geen – onafhankelijk denken bestaat.

De opheffing van de indoctrinatie met het martelaarschap zal lang duren en complex zijn. Uit beroepsmatige ervaring leert men, dat het twijfelachtig is of deze opheffing succesvol kan zijn. Het beste waarop we kunnen hopen, is een langzame afname van het ijzeren Palestijnse nationalisme en van de islamitisch-hegemoniale hoop. Zonder de invloed van krachten van buitenaf zou dat mogelijk kunnen zijn, maar op dit moment en met het stijgende crescendo van het tot uitdrukking gebrachte internationale islamitische, zowel gewelddadige als niet gewelddadige, expansionisme, lijkt het vooruitzicht op dit moment erg somber.

Video “De kleine terroristen”:

Bron:

http://heplev.wordpress.com/2011/11/17/indoktrination-palastinensischer-kinder-zu-volkermorderischem-hass-die-sicht-einer-psychiaterin/

Auteurs: Manfred Gerstenfeld & Daphne Burdman

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

(Voorts ben ik van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.)

24 december 2011

Comments are closed.