Misbruikers van Holocaust Herdenkingen

In 2005, vele tientallen jaren te laat, besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om 27 januari als Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust vast te stellen. In 1945 werden op deze datum de kampen in Auschwitz-Birkenau bevrijd. Iedere lidstaat van de VN is verplicht om de Nazi slachtoffers te herdenken, alsmede om leermateriaal over de Holocaust te ontwikkelen. Dit gebeurt inderdaad in vele landen.

In de huidige realiteit wordt echter ook alles wat met Joden te maken heeft verwrongen. Dit gebeurt op allerlei manieren in een aantal lidstaten met betrekking tot Holocaust herdenkingen. Antisemieten besmeuren Holocaust monumenten of beschadigen ze. Andere antisemieten ontkennen dat er een Holocaust geweest is. Dit zijn grotendeels, maar niet uitsluitend, moslims. In 2009 zond het grote TV2 televisiestation in Noorwegen een interview uit met de veroordeelde Britse Holocaust ontkenner David Irving.1

Het betaalde ook zijn reiskosten. De interviewer wist weinig over het onderwerp.

Omkering van de Holocaust is nog verdergaand dan ontkenning daarvan. Deze ‘omkeerders’, waaronder ook enkele Joden, beweren dat Joden en Israel zich als Nazi’s gedragen. In 2010-2011 financierde de Duitse Holocaust Stichting ‘Herinnering, Verantwoordelijkheid en Toekomst’ (EVZ) met publieksgelden een programma voor de Anne Frank School in Gutersloh. Daar sprak de Nederlandse Joodse Holocaust overlevende en anti-Israel haatpromoter Hajo Meyer. Hij vergeleek het lijden van de Palestijnen met de vervolging van en massamoord op de Joden tijdens de Holocaust. Leon de Winter zei dat Meyer aan extreme schuldgevoelens lijdt omdat hij de Holocaust overleefd heeft. Hij voegde eraan toe dat alle Israel-haatgroepen dol op Meyer zijn omdat hij zowel Joods als een Holocaust overlevende is.2

De Italiaanse journalist Angelo Pezzana vertelt hoe de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust misbruikt wordt in vele delen van Italie: “De 27ste januari is een nationale gebeurtenis geworden waar iedereen zijn mening – hoe lamlendig ook – kan geven. Dit gebeurt meestal in scholen. Op bijeenkomsten daar zijn honderden leerlingen aanwezig. Er spreken vaak extreem linkse academici. Zij vervalsen de geschiedenis van de Shoa. Dat leidt dan tot een debat waar in de regel de misdaden van de Nazi’s verbonden worden met de Israelische politiek.”3

In september 2005 ried een comite van moslim adviseurs de toenmalige Britse premier Tony Blair aan om de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust op te heffen en te vervangen door een Genocide Dag die ook de massamoorden op moslims in Palestina, Tsjetsjenie en Bosnie zou moeten herdenken.4 Onder mosliminvloed besloot de gemeenteraad van de Engelse stad Bolton in 2007 de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust te vervangen door een “Genocide Herdenkingsdag.”Na protesten werd in latere jaren de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust heringesteld.

Kristallnacht herdenkingen worden ook vaak als politiek instrument gebruikt in plaats van Joodse slachtoffers te herdenken. In de Zweedse stad Helsingborg weigerde de Joodse gemeenschap vorig jaar deel te nemen aan de Kristallnacht herdenking. Het plaatselijke blad, Helsingborgs Dagblad, schreef dat de leider van de gemeenschap, Jussi Tyger, zei dat de bijeenkomst georganiseerd werd door linkse partijen en moslims, waarvan bekend was dat ze de ergste anti-Joodse racisten waren.6 In de Noorse stad Bergen bleven de Joden buiten de zaal staan tijdens de Kristallnachtherdenking verleden jaar aangezien twee prominente anti-Israel ophitsers de sprekers waren.7

In Nederland zijn er ook problemen met herdenkingen. Rond 4 mei kreeg Vorden veel ruchtbaarheid omdat de gemeenteraad zowel de Nederlandse oorlogsslachtoffers als de Duitse soldaten wilde herdenken.Uiteindelijk besliste de rechter dat de gemeenteraad hier niet aan mee mocht werken. Dit soort revisionisme vindt echter ook al elders plaats. In Geffen waren er plannen om de geschiedenis te vervalsen door de namen van door de Duitsers vermoorde Joden samen met de namen van de daar gevallen Duitse soldaten op een monument te zetten.9

De “anti-discriminatie beweging” Nederland Bekent Kleur was tot 2001 de enige organisatie die jaarlijks een Kristallnachtherdenking organiseerde. Gedurende enkele jaren spraken daar sympathisanten van Hamas en Hezbollah. Zij vergeleken de Holocaust met de onderdrukking van moslims. Tenslotte weigerde de Joodse gemeenschap verder deel te nemen aan deze herdenkingen.10 In later jaren organiseerde de CJO, het dakorgaan van Nederlands Joodse organisaties, zijn eigen Kristallnachtherdenking. In 2012 waren er in Amsterdam twee Kristallnachtherdenkingen. De herdenking van Platform Stop Racisme en Uitsluiting was gewijd aan extreem rechts en racistisch geweld in Europa.11

Wil men op Holocaustherdenkingsdagen of Kristallnachtbijeenkomsten eigentijdse problemen aansnijden, dan is er een onderwerp dat allereerst ter sprake moet komen: het verregaande antisemitisme in gedeelten van de moslimwereld en sommige moslimgemeenschappen in Europa. Enkele voorbeelden: in maart 2012 vermoordde Mohammed Merah voor een Joodse school in de Franse stad Toulouse een Joodse leraar en drie kinderen.12 Zijn broer Abdelghani Merah veroordeelde diens misdaden en beschreef in zijn boek hoe hun moeder hen als extreme antisemieten had opgevoed.13 In oktober 2012 kwam een video in het openbaar hoe de Egyptische president Mohammed Morsi in een moskee “Amen” zei op het gebed van de imam waarin die Allah vroeg om de Joden te vernietigen.14 Hamas leider Khaled Mashaal bezocht onlangs Gaza voor het eerst in veertig jaar. Hij herhaalde dat zijn beweging zich tot doel stelt om Israel te vernietigen.15 Door op herdenkingsdagen deze en vele soortgelijke gebeurtenissen te vermelden, kan een realistisch beeld geschetst worden waar zich vandaag de dag veruit de grootste concentraties van extreme antisemieten bevinden.

1 www.youtube.com/watch?v=mkizDpl7x_E (part 1) (viewed 2 June 2009); www.youtube.com/watch?v=369WqEJ6ChA  (part 2) (viewed 2 June 2009).

Benjamin Weinthal, “Germans use ‘anti-Israel’ Jews to soothe Holocaust guilt,” Jerusalem Post, 16 October 2011.

3 Manfred Gerstenfeld, interview with Angelo Pezzana, “How the Memory of the Holocaust is Abused in Italy,” Israel National News, 23 January 2012.

Vikram Dodd, “Muslim Council Ends Holocaust Memorial Day Boycott,” The Guardian, 3 December 2007.

Manfred Gerstenfeld, “Muslim-Jewish Interactions in Great Britain,” an interview with Michael Whine, Changing Jewish Communities, 32, 15 May 2008.

“Inget judiskt deltagande när Kristallnatten ska uppmärksammas,” Helsingborgs Dagblad, 7 November 2012 [Swedish].

McGonagall, “Lysbakkens and Willochs Holocaust Memorial speeches not at all well received,” Norway, Israel and the Jews, 27 November 2012.

“In Vorden omgekomen Duitse soldaten herdacht,” De Stentor, 17 April 2012 [Dutch].

“Geen namen op monument Geffen,” Brabants Dagblad, 18 October 2012 [Dutch].

10 Wierd Duk, “Geen Hamas-vrienden bij herdenking Kristallnacht,” Elsevier, 4 November 2010 [Dutch]

11 http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/nieuws/kristallnachtherdenking-2012/

12 Manfred Gerstenfeld, “The Toulouse Murders,” Journal for the Study of Antisemitism, Vol. 4, 1, 2012, 165-180.

13 Caroline Politi, “ Abdelghani Merah, ‘Je veux denoncer la haine dans laquelle on a été élevés.” L’Express, 9 November 2012. [French]

14 “Morsi mouths ‘Amen’ as Egyptian preacher urges ‘Allah, destroy the Jews’,” The Times of Israel, 21 October 2012.

15 JPost.com Staff and Reuters, “Mashaal: First Gaza, then Ramallah, then Jerusalem,” Jerusalem Post, 8 December 2012.

23 januari 2013

Comments are closed.