Noorse nazi-collaborateurs vervolgden de Joden tijdens de Holocaust

Manfred Gerstenfeld interviewt Eirik Veum

“Mijn drie boeken over de Noorse collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geleid tot nieuwe informatie over hoe Noren betrokken waren bij de vervolging van joden. Mannelijke en vrouwelijke Noren dienden in diverse Duitse SS en legereenheden. Van de ongeveer 5500 Noorse vrijwilligers werden er 852 gedood.

“In The Fallen – Norwegians killed in German War Service gepubliceerd in 2009, onthul ik namen, leeftijden en waar de gevallenen zijn omgekomen. Sommige Noren in Duitse eenheden van de Waffen-SS en later in de Sonderkommando ‘s (speciale commando’s) in Oost-Europa, stonden toe te kijken toen Oekraïners en Duitsers Joden ombrachten. Noren waren ook betrokken bij het opsporen van Joden. Ik ontdekte een geval waarin Noren een Jood in een huis ontdekten en hem op straat brachten. Daarna werd hij neergeschoten, maar we weten niet door wie. Vanwege mijn boek, zal Dr. Efraim Zuroff, directeur van het Simon Wiesenthal Centrum in Israël, proberen na te gaan of Noren hebben deelgenomen aan het feitelijke moorden.”

Eirik Veum (plaatje rechts) is een Noorse journalist die werkt voor de Noorse Openbare Omroep (Norwegian Broadcasting Corporation/ NRK.)

“Dit boek en de volgende twee werden goed verkocht. De reacties waren echter gemengd. Verschillende historici beweerden dat mijn onderwerpen moeten worden behandeld door historici en niet door een journalist. Men kan zich dan afvragen waarom geen enkele historicus in bijna zeventig jaar deze kwestie ooit had onderzocht. Sommige familieleden van de Noorse vrijwilligers hadden geen probleem met het feit dat ik de namen van hun familieleden vermeldde. Ze geloofden dat de waarheid openbaar moest worden gemaakt, ook al was die hard.

“Ze hadden het gevoel dat deze mensen uitsluitend zelf verantwoordelijk waren voor hun daden. Anderen zeiden dat we hun families hadden onteerd door de namen van familieleden te identificeren. Weer anderen verklaarden dat de Noorse collaborateurs met de nazi’s de naam van hun families had onteerd. Dit debat was intens en dit patroon keerde terug toen mijn twee latere boeken werden uitgegeven. Het is interessant op te merken dat er meer energie werd besteed aan het bespreken van de kwestie van de identificatie van deze mensen, dan aan hun handelingen.

“In oktober 2013, gaf een 91-jarige Noorse vrijwilliger bij de SS Panzer Division Wiking – die bestond uit vrijwilligers uit landen die bezet werden door de Duitsers – een interview weg aan het NRK. Hij zei dat hij samen met andere soldaten, honderden lokale inwoners in de Oekraïne in een kerk had verzameld om hen daar te verbranden terwijl ze toekeken. Het was de eerste keer dat een Noorse vrijwilliger publiekelijk had toegegeven deel te hebben genomen aan een oorlogsmisdaad.

‘Mijn tweede boek Merciless Norwegians – The State Police werd gepubliceerd in oktober 2012. Zoals de titel aangeeft onderzocht het de collaboratie van de Noorse Staatspolitie met de Gestapo. Het Noorse ministerie van Justitie had alle Joden in Noorwegen geregistreerd. Stempels werden in hun identiteitspapieren gezet. De Staatspolitie – gekleed in Noorse uniformen – arresteerde in oktober 1942 mannelijke Joden en verzamelden hen in een gevangeniskamp. Noorse bewakers traden daar vaak erg wreed op.

“De kostbaarheden van de gearresteerde Joden werden verzameld en soms gestolen door de Staatspolitie. Een maand later werden ook vrouwen en kinderen gearresteerd door de Staatspolitie. De Staatspolitie bracht al de 771 gearresteerde Joden naar de haven van Oslo. In de buurt van het schip met de naam Donau, werd het grootste deel van de Joden overgedragen aan de Duitsers die hen naar Stettin in Duitsland stuurden. Bijna allen werden vermoord en slechts 34 keerden levend terug.

“Sommige Noorse nationaal-socialisten werden gevangen gezet, omdat de Duitsers hen als te wreed beschouwden. Leden van de Staatspolitie executeerden meerdere verzetsstrijders zonder vorm van proces. Soms moesten de Duitsers het bloed opkuisen na deze schietpartijen. Nadat dit boek werd gepubliceerd, wilden sommige historici evenals familieleden van deze criminelen mij voor de rechter dagen omdat ik geheime informatie had gepubliceerd die de privacywetten had geschonden. Mijn advocaten slaagden erin om dit te stoppen.

“Mijn derde boek gepubliceerd in oktober 2013 had als titel Merciless Norwegians – Hird. Het onderzocht de paramilitaire jeugdorganisatieHird, opgericht door de Noorse nazi-partij Nasjonal Samling in 1933. Deze had tussen de 20.000 en 28.000 leden, van wie sommigen erg jong waren. Een aantal van hen waren betrokken bij het arresteren van Joden over het hele land samen met de Noorse SS. Een aantal van hen had ook Joodse kostbaarheden gestolen.

“De Duitsers brachten Joegoslavische verzetsstrijders en burgers naar zes gevangenenkampen in Noorwegen. Hird leden werden ingezet als bewakers. Sommigen van hen waren onbeschrijfelijk wreed. Ze schoten gevangenen dood louter voor de lol. Sommige bonden ratten aan de gevangenen vast. Wanneer de ratten honger kregen, vraten zij aan de gevangene tot die stierf. Na tien maanden, verwijderden de Duitsers de Noren weg uit de kampen vanwege hun wreedheid. Daarna verbeterde de situatie van de gevangenen enigszins.

“Na de oorlog, kregen de Noren die strafbare feiten hadden gepleegd en kon worden geïdentificeerd door overlevende leden van het verzet, lange gevangenisstraffen. Aangezien slechts weinig Joden hadden overleefd, konden de Noren die misdaden tegen de Joden hadden gepleegd, slechts zelden geïdentificeerd worden. Sommige gestolen Joodse bezittingen werden nooit meer teruggegeven en zijn nog steeds in handen van Noorse families.”

Veum besluit: “Er waren waarschijnlijk meer Noorse collaborateurs dan verzetsstrijders. Er valt nog veel meer te onderzoeken. Ik geloof dat er wellicht nog Noorse criminelen uit die periode in leven zijn, die nooit zijn vervolgd voor oorlogsmisdaden waarbij ze betrokken waren.”

Interview door Dr. Manfred Gerstenfeld

Dr. Manfred Gerstenfeld is lid van de Raad van Bestuur van het Jerusalem Centrum voor Publieke Aangelegenheden (JCPA), die hij 12 jaar heeft voorgezeten. Hij heeft meer dan 20 boeken gepubliceerd. Een aantal behandelt het anti-Israëlisme en het antisemitisme.

Vidkun Quisling, een Noorse nationaalsocialist, collaborateur en leider van de nazi-partij Nasjonal Samling (Nationale Eenheid) in Noorwegen, inspecteert hier een opstelling van de paramilitaire jeugdorganisatie Hirden (Rikshirden.) Na de Tweede Wereldoorlog werd Quisling ter dood veroordeeld en op 24 oktober 1945 geëxecuteerd.


Bronnen:

♦ Norwegian nazi collaborators persecuted Jews during the Holocaust; Manfred Gerstenfeld interviews Eirik Veum [lezen]

4 januari 2014

 

Comments are closed.