Acties IDF verbleken vergeleken met misdaden begaan door VN-vredesmacht

What about UN crimes?

De acties van het IDF verbleken wanneer ze worden vergeleken met de misdaden die door de VN-vredesmacht werden begaan

door Manfred Gerstenfeld [Ynet]

De video op YouTube waarop te zien is hoe de Israëlische luitenant-kolonel Shalom Eisner een Deense provocateur en ‘vredesactivist’ met zijn geweerkolf in het gezicht raakte is wereldnieuws geworden. Om een beter perspectief te krijgen op het ware belang van deze “zaak”, zou men dat gedrag moeten vergelijken met dat van militairen elders in de wereld.

Het beste referentiepunt is dat van de Vredesmacht van de Verenigde Naties. Deze organisatie gaf de Universele Verklaring van Rechten van de Mens uit en diegenen die niet beter weten zouden van deze militairen verwachten dat zij “een baken van licht onder de naties” zijn.

In Haïti in juli 2005, doodde de VN-Vredesmacht 23 mensen, met inbegrip van kinderen, in een verpauperde wijk in Port au Prince. De organisatie Artsen Zonder Grenzen berichtte dat zij 27 mensen behandelden voor schotwonden, waarvan ongeveer 20 van hen vrouwen waren beneden de leeftijd van 18 jaar [op 22 december 2006 vond opnieuw een massacre in Haiti plaats door VN-soldaten; Brabosh].

In december 2007, werden meer dan 100 VN-soldaten uit afkomstig uit Sri Lanka gedeporteerd opbeschuldiging van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Een video, die ook werd vrijgegeven, toont vier lachende Uruguayaanse soldaten in Haïti terwijl zij een 18-jarige Haïtiaanse jongen verkrachten. Twee Pakistaanse vredekorpssoldaten werden onlangs veroordeeld voor het verkrachten van een 14-jarige Haïtiaanse jongen. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat het faecale afval, afkomstig van VN-troepen en dat in een rivier werd geloosd, cholerabacteriën over heel Haïti verspreidden waaraan meer dan 6.000 Haïtianen overleden en meer dan 400.000 werden besmet.

Er bestaan oudere beschuldigingen van Italiaanse en Nederlandse VN-soldaten die seksuele gemeenschap hadden met jonge prostituees in Eritrea, waarvan sommigen amper 10 tot 11 jaar oud waren. Rapporten uit 2006 vermelden seksueel misbruik van meisjes van amper 13 jaar oud door VN-soldaten afkomstig van de Democratische Republiek Kongo. In 2007, berichtte de Daily Telegraphover VN-vredeskorpsen en stafmedewerkers die kinderen misbruikten in de zuidelijke Soedan. Andere rapporten betroffen seksueel en ander misbruik in Burundi, Liberia en Ivoorkust.

Een studie die werd uitgevoerd door de Cornell Law School stipuleerde dat “Het probleem van seksueel geweld en seksuele exploitatie? Dat komt voor onder militair en burgerlijk personeel onder een heel scala van landen in alle delen van de wereld.”

 

Belgische VN-soldaten
Er bestaan beelden van een Belgische para die deelnam aan de VN-missie ‘Restore Hope’ die op het hoofd van een gesneuvelde Somaliër staat te urineren. Op een ander plaatje een soldaat die zijn woestijnlaars op het hoofd van een eveneens dode Somaliër zet. Op een ander beeld (plaatje hierboven) trachten Belgische VN-soldaten een Somalische jongen te roosteren boven een vuurtje. [Over het voorval met de woestijnlaars verklaarde de woordvoerder van het Belgische leger “dat het om een standaardprocedure ging”; Brabosh.com]

Een Canadese generaal reageerde door te zeggen dat “onder zware omstandigheden, dit geaccepteerd zou moeten kunnen worden”. In 1997 werden 47 Canadese VN-soldaten die dienden in Bosnië, beschuldigd van “dronkenschap, seksueel geweld, handel op de zwarte markt en het plegen van geweld op geestelijk gehandicapte patiënten in een kliniek die zij verondersteld werden te bewaken”.

Het fiasco van Rwanda
De NGO ‘Save the Children UK‘ openbaarde diverse gevallen van misbruik die verbonden zijn met 23 humanitaire vrede- en veiligheidsorganisaties. Deze omvatten burgerlijke humanitaire agentschappen zoals deze die voedselhulp en melkproducten leveren, die instaan voor zorg, onderwijs en gezondheidsdiensten, wederopbouw, onderdak, opleiding en steun in levensonderhoud, evenals militaire actoren die vrede en veiligheidsdiensten verzekeren.

Maar toch verbleekt deze kleine selectie van misdaden wanneer we deze vergelijken met de rol van de Verenigde Naties en zijn Vredesmacht met betrekking tot de volkerenmoorden in Rwanda in 1993 en Bosnië in 1995. De Canadese generaal Romeo Dallaire, beevelhebber van de VN-Vredesmacht in Rwanda, zag de volkerenmoord aankomen en contacteerde zijn meerderen bij de Verenigde Naties meerdere maanden vóór de moorden plaatsvonden. Zijn verzoeken om afschrikkingsacties te ondernemen werden zeven keren afgewezen. Toen de massamoorden begonnen verminderde de V.N. zijn strijdmacht in Rwanda van 2.600 naar 450 soldaten.

Toen de Bosnische Serviërs Srebrenica veroverden, een stad die de V.N. als een veilige toevluchtshaven waarborgden, kozen de soldaten van Nederlandse VN-korps het hazenpad op instructies van hun overheid. Dit nadat zij hielpen de Moslimmannen en de jongens van de vrouwen te scheiden. Naar schatting werden nadien 6.000 tot 8.000 Moslims gedood door de Bosnische Serviërs.

Wat de zaak allemaal nog erger maakt is dat de Verenigde Naties niet zélf vervolgd kunnen worden voor de rampen waar zij een rol in hebben gespeeld. Dit werd bevestigd door een recent vonnis van het Nederlandse Hooggerechtshof. De mensen van de V.N. die besluiten namen die de volkerenmoorden in Rwanda en Srebrenica vergemakkelijkten zijn van veel meer aanzien dat de Israëlische kolonel Shalom Eisner ooit zal zijn. Als men de lijst van misbruiken, naast die van de VN-Vredeskorpsen, tevens die van de westerse legers moest in opnemen, dan zouden zij een paar boeken vullen.

De zaak Eisner zou zelfs nog geen voetnoot verdienen. De daden van Eisner zouden uitsluitend door het leger zelf onderzocht moeten zijn en beoordeeld worden. Alvorens de Israëlische politici bovenop zul geval springen en alzo de zaak nog verergeren, zouden zij moeten onderzoeken wat elders gebeurt.

En betreffende het antwoord van Israël op de vragen van de Deense ambassadeur omtrent het Eisner incident, zou het verhaal moeten opgerakeld worden dat nauwelijks iemand bekend is, hoe 200 volledig bewapende Deense VN-soldaten in Kroatië met de handen in de zakken stonden toe te kijken hoe negen gehandicapte Serviërs vóór hun ogen werden geëxecuteerd.

Leden van het Franse contingent van UNIFIL (VN-vredesmacht in Libanon) raakten onlangs in het zuiden van Libanon slaags met Hezbollah. Zoals algemeen bekend staat Hezbollah op de lijst van terreurorganisaties van de Verenigde Staten én van Europa. De Fransen zullen zich nadien bij het Hezbollah commando verontschuldigen voor het door hen veroorzaakte ‘ongemak’. De Spaanse majoor-generaal Alberto Asarta Cuevas, de commandant van de UNIFIL, excuseerde zich (ongeveer) als volgt bij Hezbollah: “Hé! Sorry jongens dat we in de weg liepen. Het zal niet meer gebeuren!” Lief toch? :(  [bron]


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

2 mei 2012

Comments are closed.