Anti-Israelische Stoltenberg ongeschikt als NAVO-topman

Zijn anti-Israëlische houding maakt Jens Stoltenberg ongeschikt als topman van de NAVO, stelt dr. Manfred Gerstenfeld.

De benoeming van de voormalige Noorse premier Jens Stoltenberg tot nieuwe secretaris-generaal van de NAVO is misplaatst. De houding van zijn regering jegens Israël en het antisemitisme in Noorwegen maken dat hij niet de geschiktste persoon is om het militaire bondgenootschap te leiden.

De regering-Stoltenberg was de enige coalitieregering in West-Europa waarin extreem links zitting had. Enkele ministers behoorden tot de links-socialistische SV. Deze partij is medeopgericht door voormalige communisten. Namens SV was Ingrid Fiskaa een tijdlang staatssecretaris van Milieu. Een jaar voordat zij in de regering zitting nam, stelde Fiskaa dat de Palestijnen het slachtoffer zijn van een „langzame genocide.” Volgens haar doen de VN daar niets aan omdat de Verenigde Staten niet geïnteresseerd zouden zijn. Fiskaa: „Tijdens sommige duistere momenten zou ik wensen dat de Verenigde Naties precisieraketten zouden afschieten op Israëlische doelen.”

De regering-Stoltenberg mat frequent met twee maten jegens Israël. Dat valt onder de Europese definitie van antisemitische handelingen. Bovendien heeft de toenmalige Noorse regering enkele malen de terroristische Palestijnse terreurbeweging Hamas gelegitimeerd. Ook riep de regering op tot het afbreken van de Israëlische veiligheidsbarrière.

De regering-Stoltenberg heeft in 2009 ook een jaar lang allerlei festiviteiten georganiseerd ter ere van de overleden schrijver Knut Hamsun. Hamsun was echter een groot bewonderaar van Hitler. Hij heeft zijn Nobelprijs opgedragen aan de nazi Goebbels. Het is slecht één voorbeeld van het gebrekkige oordeelsvermogen van de voormalige Noorse minister-president.

Stoltenbergs kritiek op Israël was grotendeels indirect. Als premier en partijleider was hij echter eindverantwoordelijk voor alle vooroordelen en haat tegen Israël uit de regering en de Arbeiderspartij gedurende zijn regerings­periode.

De anti-Israëlhouding in Noorwegen werd overigens ook in het buitenland opgemerkt. In 2010 stuurde de Amerikaanse senator Sam Brownback een nooit beantwoorde brief aan de Noorse ambassadeur in Washington waarin hij een aantal antisemitische en anti-Israëlische handelingen van de Noorse regering en de Noorse koning opsomde. Brownback schreef onder andere hoe de Noorse regering in 2008 de reis betaalde van twee extreem linkse artsen naar Gaza tijdens de Israëlische ”Cast Lead”-campagne. Zij stelden zich op als raspropagandisten voor Hamas. Stoltenberg belde de artsen tijdens hun verblijf in Gaza op en bemoedigde hen: „Heel Noorwegen staat achter jullie.”

In 2010 heeft de Noorse ambassade in Damascus een tentoonstelling gesubsidieerd waarop extreem anti-Israëlische schilderijen van schilder Hakon Gullvag werden gepresenteerd. De Noorse ambassadeur zei bij de opening dat „deze tentoonstelling een van de belangrijkste politieke manifestaties sinds lange tijd is die door een Noorse artiest is gemaakt.”

Na een bezoek in 2012 publiceerde een delegatie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een rapport waarin ze Noorwegen bekritiseerde vanwege de intolerante houding jegens Joden en moslims. De delegatie waarschuwde de regering dat de „extreem anti-Israëlische houding tot antisemitisme kan leiden.”

De AUF-jeugdbeweging van de Noorse Arbeiderspartij telt ook veel anti-Israëlische ophitsers. Nadat de misdadiger Anders Breivik in 2011 tientallen AUF-jongeren op Utoya had vermoord, werd bekend dat een belangrijk deel van het programma tijdens het jongerenkamp op het eilandje was gewijd aan haatpropaganda tegen Israël. De jongste deelnemers waren 14 jaar oud.

In de loop der jaren heeft Stoltenberg gesproken op verschillende manifestaties waar extreme verbale aanvallen op Israël plaatsvonden. Zijn zwijgen bij dergelijke gelegenheden betekent tolereren. Het recentste geval was vorig jaar tijdens de 1 meiviering van vakvereniging LO in Oslo. Daar sprak een vakbondleidster uit Gaza die het afschieten van raketten op dorpen en steden in Israël een symbool van weerstand noemde. Stoltenberg zweeg.

Stoltenberg zal vanaf oktober de scepter zwaaien op het hoofdkantoor van de NAVO in Brussel en de activiteiten van de organisatie coördineren. Gezien zijn recente verleden belooft dit weinig goeds.

De auteur is bestuurslid en voormalig voorzitter van het researchinstituut Jerusalem Center for Public Affairs. Hij ontving in 2012 een prijs van het Journal for the Study of Antisemitism voor zijn levenswerk.

5 april 2014

Comments are closed.