Het beleid van de Nederlandse Partij van de Arbeid ondersteunt islamo-nazi’s

Selectieve informatie, monumentale manipulatie van de feiten en volledige overname van islamitische propaganda zijn de norm – en Israël moet daar de confrontatie mee aangaan. Verschillende Europese socialistische partijen zijn indirecte medestanders van Hamas, de grootste Palestijnse partij, die de genocide op alle Joden propageert. Deze socialistische partijen komen niet expliciet voor deze stellingname uit en veel van hun leden zijn zich er niet van bewust. Men moet doorgaans de manier waarop zij de feiten manipuleren aan het licht brengen om hun steun aan de Palestijnse islamo-nazi’s te laten zien. 

Het voorbeeld van de Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA), de kleinere partner binnen de huidige regering, kan deze manipulaties duidelijk illustreren. Op de website van de partij vindt men de positie die zij inneemt als het om belangrijke politieke kwesties gaat. Een paragraaf met betrekking tot internationale zaken bevat een onderafdeling voor het Midden-Oosten. Vreemd genoeg wordt daar slechts één punt besproken: het Palestijns-Israëlisch conflict. De rest van het Midden-Oosten wordt, ondanks alle onrust [die daar heerst], hoe dan ook niet vermeld. Ondanks het feit dat Nederland bijvoorbeeld actief deelneemt aan het bombarderen van de zogenaamde ‘Islamitische Staat’, de  islamo-nazi’s in Irak.

Dit is de grootste vorm van manipulatie door de Partij ven de Arbeid: het benadrukken van het Palestijns-Israëlische conflict in haar partijprogramma, terwijl  alle andere conflicten in het Midden-Oosten niet worden vermeld. Door dit te doen, neemt de Partij van de Arbeid de aanpak van de Arabische en islamitische propagandisten over. Zij willen dat het Westen zich volledig richt op Israël en wegkijkt van de vele gevallen van islamo-nazisme en de andere wijdverbreide hand over hand toenemende criminaliteit, die hoogtij viert binnen de moslimwereld.

De website van de Partij van de Arbeid stelt dat er geen ander langdurig conflict zo’n grote impact heeft op de wereld als het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit is een regelrechte leugen. Het conflict tussen de sjiitische moslims en de soennitische moslims is vele eeuwen oud. Dit conflict heeft niet alleen in deze tijd de wereld veel meer problemen veroorzaakt dan het Palestijns-Israëlisch conflict. De oorlog in de jaren 1980 tussen het Irak van Saddam Hoessein en Iran, kostte miljoenen mensen het leven. De huidige moorddadige burgeroorlogen in Syrië en Irak hebben ook sterke elementen van het sjiitisch-soennitisch conflict.

De Nederlandse inlichtingendiensten zien in de Jihadisten die terugkeren uit het Midden-Oosten de belangrijkste terreurdreiging voor Nederland. Dit feit wordt echter niet op de website van de Partij van de Arbeid genoemd. Dit geeft nogmaals aan hoe manipulatief de focus van de Partij van de Arbeid op het Palestijns-Israëlisch conflict is.

De Oekraïense burgeroorlog –  een pittige herleving van een onderdeel van de Koude Oorlog – wordt zelfs niet genoemd onder de belangrijkste kwesties op de website van de Partij van de Arbeid. Ondanks het feit dat Nederland al een zware prijs heeft betaald voor het conflict. Bijna 200 Nederlanders werden vorig jaar gedood, toen een Maleisisch passagiersvliegtuig werd neergeschoten boven het oosten van de Oekraïne. Daarnaast hebben de economische sancties tegen Rusland die uitgevoerd zijn door westerse regeringen een aantal onderdelen van de Nederlandse economie geraakt.

Laten we, omwille van de discussie, aannemen dat er in de nabije toekomst een levensvatbare vrede tussen de Palestijnen en de Israëli’s zal komen. Zelfs als zo’n wonder zou gebeuren, dan zou er geen enkel leven in de Oekraïne, in Syrië, Irak, Afghanistan, Libië, Jemen, Somalië, Egypte, Soedan, Pakistan gered worden, net zomin als in zoveel andere conflicten die over de hele wereld woeden.

Van deze eerste gigantische manipulatie gaat de Partij van de Arbeid verder naar een andere manipulatie. Haar website vermeldt niet hoe Fatah – geleid door Mohamed Abbas – aanzet tot geweld tegen de Joden en de moordenaars van Israëlische burgers vereert. De afgelopen zomer heeft Fatah, net als Hamas, raketten vanuit Gaza op Israëlische steden en dorpen afgevuurd. Op de website van de Nederlandse Partij van de Arbeid wordt dat echter niet genoemd, noch het genocidale charter en de verklaringen van Hamas, die opnieuw herhaald werden tijdens de laatste [Israëlische] militaire actie tegen Gaza.

Als gevolg van het opzettelijk herhaaldelijk weglaten van cruciale feiten ondersteunt de Nederlandse Partij van de Arbeid indirect een genocidale islamitische terreurbeweging.

Nadat deze enorme drogredenen zijn gepresenteerd, kan de Partij van de Arbeid gemakkelijk stappen ondernemen in de richting van een beschrijving van de zogenaamde “oplossingen”. Zij stelt op haar website dat de bouw van Israëlische nederzettingen aan de andere kant van de groene lijn illegaal is volgens het internationaal recht. Dit advies wordt sterk betwist in een brief die duizend juristen, waaronder twee voormalige ministers van Justitie, bij de EU hebben ingediend. De Partij van de Arbeid neemt niet de moeite om de brief te noemen, ook is zij nooit met overtuigende tegenargumenten gekomen voor één van de feiten die in deze brief vermeld worden.

De Partij van de Arbeid stelt slechts één eis aan de Palestijnen: dat de “radicalen” in de Gazastrook niet op burgerdoelen in het zuiden van Israël mogen schieten. Dit is andermaal een verdoezeling [van de feiten]. De democratisch gekozen regerende partij van Gaza, Hamas, is verantwoordelijk voor het grootste deel van de raketten die op Israëlische bevolkingscentra afgevuurd zijn.

De volgende “oplossing” die de Nederlandse Partij van de Arbeid voorstelt, is de verzoening van de twee belangrijkste Palestijnse groeperingen, Hamas en Fatah. Zonder een gemeenschappelijk standpunt, beweert de Partij van de Arbeid, is vrede onmogelijk. De Partij van de Arbeid legt echter niet uit hoe een dergelijke fusie tussen Fatah, die regelmatig  moordenaars van Israëlische burgers verheerlijkt en hen als helden beschouwt, en Hamas, die de boodschap van genocide op alle Joden uitdraagt, de kansen op vrede in het Midden-Oosten zal bevorderen.

De Nederlandse Partij van de Arbeid pleit ook voor een onderzoek naar mogelijke misdaden die in 2014 tijdens de oorlog in Gaza begaan zijn. Niettemin neemt Nederland, in de strijd tegen de zogenaamde Islamitische Staat, naast verschillende sjiitische milities, deel aan militaire activiteiten. Van deze milities wordt gerapporteerd dat zij aan veel extreme misdaden, zoals de onthoofding van soennieten, hebben deelgenomen. Deze ‘extreem criminele’ bondgenoten van de Nederlandse troepen zouden het belangrijkste doelwit voor onderzoek moeten zijn. Nederland was vrijwillig in Irak, terwijl de Israëlische oorlog in Gaza er een van zelfverdediging was.

Al een paar maanden heeft Nederland een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken; Bert Koenders, lid van de Partij van de Arbeid. Hij heeft al verklaard dat hij er een punt van zal maken om toestemming te krijgen van Brussel dat alle Israëlische goederen die op de Westelijke Jordaanoever geproduceerd worden, als zodanig zullen worden geëtiketteerd.

De volgende keer als Koenders naar Israël komt, zou het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken er goed aan doen om hem te confronteren met de feiten die bewijzen dat zijn partij indirecte steun verleent aan de islamo-nazi’s van Hamas, in plaats van dat men Koenders alleen zijn onterechte kritiek op Israël onder woorden laat brengen.

Bron:
www.israelnationalnews.com
Auteur: Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

 

17 februari 2015

Comments are closed.