Zal de EU-afgevaardigde naar het ‘Global Anti-Semitism Forum’ de waarheid spreken?

Waarom Frans Timmermans niet de juiste persoon is om de Europese Commissie op het forum voor de bestrijding van het antisemitisme te vertegenwoordigen – tenzij hij de waarheid [openlijk] opbiecht. Het vijfde ‘Global Forum on Combating Anti-Semitism’ [wereldwijd forum voor de bestrijding van antisemitisme] zal op 12 mei in Jeruzalem beginnen. Het Israëlische kabinet, dat het evenement heeft georganiseerd, heeft de Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, uitgenodigd om op de openingsbijeenkomst te spreken. Met het oog op de discriminerende standpunten die Timmermans, de Nederlandse Partij van de Arbeid waartoe hij behoort, en de EU ten opzichte van Israël hebben aangenomen, stel ik voor dat hij het volgende in zijn lezing opneemt, om de zaken recht te zetten:

“Ik ben erg blij dat ik ben uitgenodigd voor dit Global Forum. Het is een unieke gelegenheid om eindelijk de waarheid over de Europese discriminatie ten opzichte van Israël en over het Europese antisemitisme te erkennen en die aan te tonen. Ik zou ook graag de indirecte steun die mijn eigen partij, de Nederlandse Partij van de Arbeid, geeft aan de islamo-nazi’s van Hamas willen noemen, en mij willen verontschuldigen voor mijn vooroordelen/vooringenomenheid ten aanzien van Israël.

“Europa heeft een gruwelijk, moorddadig verleden met betrekking tot het Joodse volk, dat vele eeuwen teruggaat. Ik heb er onlangs melding van gemaakt op de Nederlandse televisie. Feitelijk komt het erop neer dat antisemitisme een onderdeel is van de geschiedenis van Europa alsmede een deel van haar cultuur. [1] Na de Tweede Wereldoorlog dachten veel naïeve mensen dat Europa zijn les uit de Holocaust had getrokken. Dat was dwaas.”

“Verschillende studies tonen aan dat meer dan 40% van de Europeanen van mening is dat Israël een uitroeiingsoorlog voert tegen de Palestijnen. [2] Als zoveel Europeanen zulke extreme en haatdragende meningen over Israël hebben, dan betekent dit dat een groot deel van de EU een criminele manier van denken heeft. Als ik hier vandaag spreek, vertegenwoordig ik de EU en dus vertegenwoordig ik ook de vele weerzinwekkende antisemieten van de EU. Met andere woorden, ik spreek hier ook namens ten minste 150 miljoen Europeanen boven de 16 jaar, die er criminele en antisemitische standpunten op na houden, en nu tegen Israël. Dit is zo schandalig, dat het moeilijk te geloven is. Ik vraag me af hoeveel de Europese Unie, de politici van onze lidstaten, veel media, vakbonden, NGO’s, kerken enzovoort, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze criminele stereotype beeldvorming.”

“Ik ben er altijd trots op geweest dat ik intelligenter ben dan de meeste politici. Ik ben een beminnelijke en hoffelijke diplomaat en spreek veel talen. Om dit beeld in stand te houden, heb ik de waarheid zodanig kunnen manipuleren dat mijn motieven niet te doorzichtig zijn geworden.”

“Dat is de reden waarom ik tijdens een recent interview toegaf wat veel Europese politici, die niet zo slim zijn, blijven ontkennen. Ik zei dat er achter antizionisme vaak antisemitisme zit. [3] Ik sprak ook over het Griekse racisme en zei dat het afkomstig is van extreemrechts. De mensen merkten niet dat ik met opzet verzuimde aan te geven welk deel van de bevolking een onevenredig groot aantal van de ergste antisemitische incidenten in Europa voortbrengt. We weten allemaal wie verantwoordelijk zijn, maar we willen het niet hardop zeggen: delen van de moslimgemeenschappen. De EU-landen hebben een groot aantal immigranten binnengelaten, zonder echt een doorlichtingproces uit te voeren, ook al wisten we dat velen uit de meest antisemitische landen in de wereld kwamen.” [4]

“Toen ik EU-commissaris werd, stuitte ik op een brief van rabbijn Abraham Cooper, de Associate Dean [supervisor] van het Simon Wiesenthal Center. Hij had aan de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz, over het anti-Israëlisme van Europa geschreven. [5] Uit het antwoord van de laatstgenoemde bleek geen intentie tot concrete acties en het bevatte alleen maar retoriek. [6] Mevrouw Nina Rosenwald, voorzitter van het Gatestone Institute, heeft over hetzelfde onderwerp geschreven naar de vorige voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso. [7] De ambtenaar die namens hem de brief beantwoordde, vermeed eveneens de kwestie aan te snijden.” [8]

“De ministers van Buitenlandse Zaken van achttien EU-landen willen goederen die afkomstig zijn van de ‘West Bank’ van een etiket voorzien om die te onderscheiden van producten die komen uit het Israël van voor 1967. Onder hen bevindt zich mijn opvolger als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, die ook lid van de Partij van de Arbeid is. [9] De EU zegt eveneens dat het voor de EU verboden is om te investeren in de bezette gebieden. We hebben nooit serieus met Israël gedebatteerd waarom de ‘West Bank’ beschouwd wordt als bezet gebied in plaats van betwist gebied. Eén ding is echter zeker: De EU investeert in Turks Noord-Cyprus, dat zeker bezet gebied is.” [10]

“Dat brengt mij op de gedachte dat er met twee maten wordt gemeten, een manipulatie die al eeuwen aan de basis van het antisemitisme ligt. [11] In december 2013 sprak ik aan de Universiteit van Tel Aviv over Israëlisch-Europese relaties. Het is een gevoelig onderwerp om te behandelen als u ervoor kiest om er waarheidsgetrouw over te spreken. Ik heb er dus de voorkeur aan gegeven uitgebreid over het graf van een joodse soldaat te spreken, dat  op een militaire begraafplaats in Nederland ligt, dat mijn familie heeft willen adopteren. Volgens de Europese definitie van antisemitisme wordt met twee maten meten beschouwd als antisemitisch. Dat is de reden waarom wij de Europese definitie van antisemitisme van onze websites hebben verwijderd.”

“Ik heb ook geruime tijd over Joden gesproken die in de oorlog verborgen waren in een huis dat mijn familie heeft aangeschaft. [12] Het had niets te maken met de Israëlisch-Europese relaties, maar zolang je je meevoelend richt op dode Joden, zit je altijd goed bij een joods publiek.”

“Het zou dom zijn om te ontkennen dat in Europa met twee maten wordt gemeten met betrekking tot Israël. Volgens de Europese definitie van antisemitisme wordt met twee maten meten beschouwd als antisemitisch. Daarom hebben we nu de Europese definitie van antisemitisme verwijderd van onze websites. [13] We kunnen, vanwege onze eigen definitie, ons niet veroorloven om antisemieten te zijn.”

“Ik gaf in die toespraak aan de Universiteit van Tel Aviv toe dat Europa, wat Israël betreft, met twee maten meet. Ik heb geprobeerd om het weg te redeneren door te beweren dat we Israëli’s zien als Europeanen, en dat we dus meer van hen verwachten dan van Palestijnen en van andere Arabieren. Hen [de Arabieren] beoordelen we niet volgens de Europese normen. Het is misschien niet het slimste geweest dat we hebben gedaan, want achteraf zeiden de mensen dat ik net zo had gesproken als de oude koloniale racisten, die uitgingen van de Europese superioriteit over andere volkeren. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt echter dat alle mensen zijn begiftigd met verstand en geweten. [14] Dat betekent dat ze even verantwoordelijk zijn  voor hun daden. Europa gelooft niet dat dit geldt voor de Palestijnen, dat is de reden waarom we hun criminaliteit en hun genocidale bedoelingen schoonpraten. Ik moet dus toegeven dat mijn verklaring in Tel Aviv over met twee maten meten een racistisch element bevatte.”

“Het hiervoor genoemde moet worden gezien tegen de achtergrond van het beleid [standpunten] dat [die] van kracht is [zijn] in mijn partij, de Nederlandse Partij van de Arbeid. Ons partijprogramma vermeldt het Israëlisch-Palestijnse conflict. We laten daarbij Hamas echter buiten beschouwing en het feit dat de Palestijnen, zoals blijkt uit hun enige democratische parlementsverkiezingen, boven alles een voorkeur blijken te hebben voor deze islamo-nazi’s. [15] Hamas wil, om Allah te behagen, alle Joden uitroeien, zoals expliciet in zijn openbare handvest wordt verklaard. [16] Als we blijven zwijgen over een hedendaagse vorm van nazisme en de Israëli’s aanvallen, dan zijn we een indirect voorstander van deze nazi’s. Dat is precies wat mijn partij doet. We weten allemaal dat een van de redenen waarom we dit doen, is, omdat we meer islamitische stemmen willen krijgen. Onze partijleider, Diederik Samsom, is een belangrijke ophitser tegen Israël.” [17]

“Wat mijn eigen verklaringen betreft; voordat ik de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken werd, bekritiseerde ik Israël toen het de wens uitte om uit de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (UNHRC) te vertrekken. Ik wist heel goed dat die een fanatiek antisemitisch bestuursorgaan is, met vele uiterst barbaarse dictators als leden. In plaats dat ik kritiek uitte op de UNHRC en die aanviel, vroeg ik mijn voorganger, minister Uri Rosenthal, juist Israël te bekritiseren.” [18]

“Nu ik vandaag een poging heb gedaan om over een aantal belangrijke kwesties de waarheid te zeggen, hoop ik dat we kunnen samenwerken om te proberen datgene wat door de Europeanen, waaronder mijn eigen partij, zo lang is kapot gemaakt, te herstellen”.

Om de heer Timmermans te helpen bij de voorbereiding van zijn lezing, heb ik bronnen geleverd in de vorm van de onderstaande voetnoten. Met deze tekst in handen zal het publiek op het komende Global Forum in staat zijn om te bepalen of de heer Timmermans heeft besloten schoon schip te maken.

Bronnen:

[1] TV programma Buitenhof, Paul Witteman interviews Frans Timmermans, 15 March 2015. (Dutch)

[2] library.fes.de/pdf-files/do/07908-20110311.pdf.

[3] Buitenhof, Paul Witteman interviews Frans Timmermans, 15 March 2015. (Dutch)

[4] http://global100.adl.org.

[5] Letter from Rabbi Abraham Cooper, the Associate Dean of the Simon Wiesenthal Center to the President of the European Parliament, Mr. Martin Schulz, 18 February 2014.

[6] Answer from Mr. Martin Schulz to A. Cooper of the SWC, 3 April 2014.

[7] E-mail from Mrs. Nina Rosenwald to Mr. José Manuel Barroso, President of the European Commission, 25 March 2014.

[8] Answer from the European Commission, Jean Claude Thebault, to Mrs. Nina Rosenwald, 16 April 2014.

[9] “Koenders zet etikettering weer op agenda”, Telegraaf, 20 November 2014. (Dutch)

[10] Eugene Kontorovich, “How the EU directly funds settlements in occupied territory”, Jerusalem Post, 28 September 2013.

[11] Manfred Gerstenfeld, Double Standards for Israel, Journal for the Study of Antisemitism, 7 January 2013.

[12] Speech Frans Timmermans, University Tel Aviv, Israël en de EU: Voorbij de horizon, December 2013.

[13] Sam Sokol, “Israel Urges EU Human Rights Body to Return ‘Anti-Semitism’ Definition to Website,” Jerusalem Post, 6 December 2013.

[14] www.un.org/en/documents/udhr/ article 1.

[15] Scott Wilson, “Hamas Sweeps Palestinian Elections, Complicating Peace Efforts in Mideast”, Washington Post, 27 January 2006.

[16] http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp

[17] Afsluitende speech Diederik Samsom – Midden-Oostendebat PvdA Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle, 2 March 2013. (Dutch)

[18] Timmermans: Protest Rosenthal nodig tegen besluit Israël, Trouw, 26 March 2012. (Dutch)

Bron:
www.israelnationalnews.com
Auteur: Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

 

4 mei 2015

Comments are closed.