Het Palestijnse nazi-denken van Mohammed Amin al-Husseini tot Hamas

Tijdens de Duitse bezetting van Europa was de belangrijkste leider van de Palestijnse Arabieren de Mufti van Jeruzalem, Mohammed Amin Al- Husseini. Hij zag grote parallelen tussen de islam en het nazisme.

Dit artikel is het zesde deel in de serie over vijf miljoen Nederlandse neo-NSB’ers (1). Al-Husseini identificeerde zeven belangrijke punten van overeenkomst in een rede voor de leden van de SS-divisie van Bosnische moslims die hij had helpen oprichten (2).

De Duitse onderzoeker Matthias Kuentzel vermeldt die gemeenschappelijke doeleinden in zijn boek over jihad en Jodenhaat:

– Monotheïsme, eenheid van leiderschap, het Führer-principe;
– Besef van gehoorzaamheid en discipline;
– Vechten voor eer en vechten om in de strijd te sterven;
– Houding jegens de gemeenschap: gemeenschappelijk belang gaat boven persoonlijk belang;
– Waarde geven aan het moederschap en verbod op abortus;
– Houding jegens Joden – “islam en nationaal-socialisme staan zeer dicht bij elkaar in het gevecht tegen het Jodendom”;
– Verheerlijking van arbeid en scheppen – “islam beschermt en respecteert arbeid in iedere vorm” (3).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Al-Husseini van plan een Auschwitz-achtig vernietigingscomplex met crematorim in het door de Duitsers te veroveren Palestina te bouwen. Daar wilde hij de Joden uit Palestina en de Arabische landen laten vergassen (4).

Gedurende vele jaren was Ragheb bey el-Nashashibi, de burgemeester van Jeruzalem, de leider van de zogenaamde ‘gematigde’ Palestijnse Arabieren. Na de Arabische onlusten van 1929 in het Britse Mandaatgebied vroeg de niet-Joodse Franse auteur Albert Londres hem waarom de Arabieren oude ultra-orthodoxe Joden in Hebron en Safed vermoord hadden. Daar hadden zij immers geen conflict mee? El-Nashashibi antwoordde: ‘Je gedraagt je in een oorlog zoals je je daarin moet gedragen. Je doodt niet diegenen die je wilt doden, maar die het je lukt om te doden. De volgende keer worden ze allemaal vermoord, jong en oud.’

Een tijdje later had Londres nog een gesprek met El-Nashashibi en stelde hem ironisch op de proef: ‘Je kunt toch niet alle Joden vermoorden. Het zijn er 150.000.’ De burgemeester antwoordde op zachte toon: “Dat is geen probleem, we doen dat in twee dagen.” (5)

Al-Husseini kan beschouwd worden als de voorloper van Hamas. Artikel 7 van het Hamas Handvest definieert de genocidale doelstellingen, als volgt luidt: ‘De islamitische Verzetsbeweging [streeft] ernaar de belofte van Allah te realiseren, ongeacht hoeveel tijd dat zal kosten. De Profeet [Mohammed], moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt: “De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en [iedere] steen zal [dan] zeggen: ‘O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!’” (6)

Wie doorlopend op de hoogte wil blijven van de meer recente genocidale uitspraken van Hamas kan het beste een abonnement nemen op de publicaties van Palestinian Media Watch (PMW) of geregeld naar hun Engelse website gaan (7). Er zijn vele voorbeelden, ook van de afgelopen weken die het islamo-nazistische karakter van Hamas duidelijk illustreren.

Tijdens het Gaza-conflict werd een tekst uitgezonden van de sindsdien wellicht gedode stafchef van Hamas, Muhammad Deif. Hij zei: “Vandaag vechten jullie [Israëlis] tegen de soldaten van God, die de dood voor Allah lief hebben zoals jullie het leven liefhebben. Ze beconcurreren elkaar om martelaren te worden zoals jullie vluchten voor de dood.” Het was een typisch voorbeeld van de cultuur van de dood, die wijd verspreid is onder islamo-nazi’s van allerlei gezindten. De Saoedische Al Qaida-moordenaars van 11 september 2001 waren hier een typisch voorbeeld van.

PMW citeert ook een uitspraak van de politieke leider van Hamas en voormalige Palestijns premier Ismail Haniyeh, die door Hamas-tv tijdens het conflict werd uitgezonden: “Wij houden van de dood, zoals onze vijanden het leven liefhebben. Wij houden van het martelaarschap op de manier waarop [Hamas] leiders stierven.” Hamas-tv zond ook een preek uit die de Hamas-ideologie citeerde die zegt dat het volgens de islam de bestemming van de moslims is om de Joden uit te roeien.

Een Hamas geestelijke zei: “Ons geloof om jullie [Joden] te bevechten is dat wij jullie zullen uitroeien tot de laatste. We laten van jullie niemand over. Jullie zijn de overweldigers van dit land, vreemdelingen, huurlingen vandaag en gedurende alle tijden. Broeders, kijk naar de geschiedenis: Waar er Joden waren, was er corruptie.” Hij citeerde ook de koran: “Ze verspreiden corruptie in het land en Allah houdt niet van corrumpeerders.” De geestelijke voegde eraan toe: “Hun geloof is destructief.” (8)

PMW stelt ook dat het een wezenlijke boodschap van Hamas is om het doden van Joden als een religieuze handeling te zien. De Hamas-tv heeft een video clip uitgezonden die uitlegt hoe belangrijk het is om Joden te vermoorden: “Het doden van Joden is aanbidding die ons dichterbij Allah brengt.”

Hamas heeft geen Palestijns monopolie voor het streven naar genocide. De oproepen tot massamoorden kunnen – zij het in geringere aantallen – ook gehoord worden in andere Palestijnse media. Een voorbeeld daarvan was toen in 2004 Dr. Ahmed Abu Halabiyah, rector van geavanceerde studies aan de islamitische Universiteit van Gaza, een vrijdagspreek hield op de officiële televisiezender van de Palestijnse Autoriteit. Hij zei daar:

“De Joden zijn de Joden (…) daaronder zijn geen gematigden of voorstanders van vrede. Het zijn allemaal leugenaars. Ze moeten worden afgeslacht en vermoord (…) De Joden zijn als een spiraal. Als je er met je voet op staat dan beweegt hij niet. Als je je voet van de spiraal haalt, doet het je pijn en straft je. Het is verboden om in je hart genade te hebben voor Joden op enige plaats of in enig land. Voer oorlog tegen hen, waar je ook bent. Vermoord ze als je ze ergens tegenkomt.”

Deze voorbeelden kunnen met een vrijwel onbeperkt aantal andere uitgebreid worden. Ze reflecteren een barbaarse cultuur die de dood vereert. Een aantal Europese politieke partijen, organisaties en media, die ‘kritisch’ tegenover Israël staan verzwijgen deze wijd verspreide oproepen tot massamoord van de Palestijnse islamo-nazi’s. Daardoor steunen zij indirect deze Palestijnse predikers van massamoord, die er tot dusverre niet in geslaagd zijn hun plannen te verwezenlijken. Ook in Nederland zijn er heel wat indirecte steunverleners aan Hamas. Dat is een onderwerp op zichzelf.

1. Voor de berekening van de 5 miljoen gebaseerd op een studie van de universiteit van Bielefeld: zie Dagelijkse Standaard “Nederlands Duivelse Visie op Israël“, 6 maart 2013.
2. Matthias Küntzel, “Djihad und Judenhass”, (Freiburg: ça ira-Verlag, 2003), 39. [Duits]
3. Ibid.
4. Manfred Gerstenfeld interview met Nadav Shragai, “Libel: Israël Intends to Destroy the Al-Aksa Mosque”, Israël National News, 16 oktober 2013. [Engels]
5. Albert Londres, Le Juif Errant Est Arrivé, (Paris: Arléa, 1997) 209. [Frans]
6. Wim Kortenoeven, Hamas, Portret en Achtergronden, (Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2007), 127-128.
7. www.palwatch.org
8. Idem.

1 september 2014

Comments are closed.