Ik geloof nog steeds in de dialoog tussen Joden en Moslims. ‘Het mogen geen fantasten of Joodse zelfhaters zijn

Het Forum: Stelling van de Week: Ik geloof nog steeds in de dialoog tussen Joden en Moslims.

„Wat wil de gemiddelde Nederlandse Jood? Volgens mij niet veel meer dan veilig en rustig leven en misschien op vrijdagavond kippensoep eten boven een wit tafelkleed. Maar in de afgelopen maanden hebben de islamo-nazi’s zich publiekelijk in de samenleving geopenbaard. Daarmee bedoel ik mensen die vanuit een islamitische ideologie andersdenkenden willen vermoorden. En de Joodse gemeenschap weet zich daar geen raad mee.

Welnu, veruit het belangrijkste in de houding van joden ten opzichte van moslims is waakzaamheid. De Nederlands-Joodse gemeenschap moet continu de ontwikkelingen in de moslimgemeenschap volgen en bepalen wat voor hen relevant is en wat ze daarmee doen. Ten tweede, veel minder belangrijk, staat het innemen van een duidelijke positie over zaken die beide gemeenschappen raken, zoals besnijdenis en rituele slacht. Je moet daarbij onderzoeken waarin je besluit samen te werken en waarin niet. Pas op de derde en laatste plaats is er het vraagstuk van de dialoog. Die kán van interesse zijn, mits aan twee voorwaarden voldaan wordt. De eerste is dat de mensen die tegenover je staan geen radicale, discriminerende moslims zijn zonder zelfkritiek. Ten tweede dat de mensen aan Joodse zijde geen onderdanige moslimhielenlikkers zijn. Het moeten geen fantasten of Joodse zelfhaters zijn die, om bij de andere kant in het gevlei te komen, bereid zijn tot zelfkastijding. Dan is die dialoog onzinnig en niet de moeite waard.”

 

Manfred Gerstenfeld is auteur en voormalig bestuursvoorzitter van het researchinstituut Jerusalem Center for Public Affairs.

22 augustus 2014

Comments are closed.