Mijn vijand Job Cohen

Waarom ik Job Cohen als vijand beschouw kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van het verkiezingsprogramma

‘Iedereen telt mee’ van de Partij van de Arbeid voor de kamerverkiezingen in juni 2010. De tekst is op internet wat korter dan vlak na de verkiezingen beschikbaar, maar de essentie

is grotendeels dezelfde.

 

Het partijprogramma bevat een hoofdstukje over instabiele regio’s in de wereld. Het enige land dat met name wordt genoemd is Israël. De PvdA bepleit dat de EU contact kan onderhouden met elke Palestijnse factie die via democratische weg aan de macht komt. Dat betekent ook Hamas. Bij de Palestijnse Parlementverkiezingen in 2006 won deze partij de absolute meerderheid van de zetels. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie beschouwen deze propagandisten van massamoord op Joden terecht als terroristen.

 

Het Hamas Handvest drukt de genocidale houding jegens Joden uit in Artikel 7: ‘Hamas verlangt ernaar Allah’s belofte ten uitvoer te brengen, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet, gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd: ‘Die tijd zal niet komen voordat moslims

strijden tegen de Joden (en hen doden); voordat de Joden zich verschuilen achter rotsen en bomen, die roepen zullen: „O, moslim!

Er verschuilt zich een Jood achter mij, kom en dood hem!”’

Naast deze oproep tot massamoord van Joden bevat het Handvest van Hamas ook vele andere antisemitische teksten, onder andere

gebaseerd op de vervalste protocollen van de Wijzen van Zion.

 

De Partij van de Arbeid, onder leiderschap van Job Cohen, wil deze

democratisch aan de macht gekomen Palestijnse propagandisten van Jodenmoord door de EU laten legitimeren. Dit is een typisch voorbeeld van het verval van de Nederlandse sociaal-democratie. Een ander voorbeeld van verval is dat sommige Nederlandse Joden

het onfatsoenlijk vinden dat ik de leider van de partij die de interessen van propagandisten van Jodenmoord bevordert ‘mijn vijand’ noem.

 

In ‘Iedereen telt mee’ wordt het moorddadige Handvest van Hamas verzwegen. Geen woord ook over het feit dat meer dan de helft

van de Palestijnen de (moorddadige) visie op de wereld van Osama bin Laden deelt. Dat blijkt uit de bevindingen in 2009 van het

prominente Pew Research Institute in Philadelphia. Niets ook over het veelvuldig publiekelijk prijzen van terroristen die Israëlische

burgers vermoorden door de zogenaamd gematigde Palestijnse Autoriteit. Voor Cohens partij is al deze moordzucht en moordverheerlijking kennelijk te onbelangrijk om te vermelden.

 

Meer dan de helft van de Palestijnen deelt de visie van Osama bin Laden

 

Anti-Israëlisch

 

Het programma van de PvdA past nog een andere beproefde anti-Israëlische techniek toe: het de nadruk leggen op het Palestijns-Israëlische conflict terwijl veel grotere problemen die enorme instabiliteit in de wereld veroorzaken niet vermeld worden. De dreiging die uitgaat van het atoomprogramma van Iran, een andere propagandist van genocide op Joden, wordt verzwegen in ‘Iedereen telt mee’. Ook Saoedi-Arabië heeft de Amerikanen gevraagd

de Iraanse kerninstallaties te vernietigen. Abu Dhabi en Bahrein hebben soortgelijke verzoeken gedaan. Iran komt in het

verkiezingsprogramma van de PvdA echter niet voor.

 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer werden vervroegd omdat de PvdA- ministers het kabinet verlieten aangezien ze de Nederlandse

militaire missie in Afghanistan niet wilden prolongeren. De oorlog in Afghanistan draagt substantieel bij aan de instabiliteit in de wereld. Ook de naam van dit land zal men tevergeefs in ‘Iedereen telt mee’ zoeken.

 

Zorgen

 

Het mogelijk uiteenvallen van de kernmacht Pakistan baart de regeringen van de Verenigde Staten, andere Westerse landen, alsmede die van Rusland en China grote zorgen. Ook

Pakistan is afwezig in ‘Iedereen telt mee’. Wederzijdse

moordaanslagen tussen sjiieten en soennieten, de massale onderdrukking, verdrijving en het af en toe doden van christenen

in de moslimwereld zijn ook niet het vermelden waard voor de PvdA.

 

In een steeds onzekerder wordende wereld, is het van groot belang zo veel mogelijk van dit soort zwaar discriminatoire houdingen

te documenteren. Als men in Nederland het legitimeren door de Partij van de Arbeid en anderen van potentiële Jodenmoordenaars

geregeld aan de kaak had gesteld, was het niet nodig geweest dat iemand die in Israël woont dit doet.

 

C19 | 23

NIW7119

26 januari 2011.

Comments are closed.