Antisemitisme: Tweeduizend jaar Joden als zondebok

De Joden tot zondebok maken is een wijdverbreid fenomeen, dat al meer dan tweeduizend jaar oud is. Het voorbeeld van de vermoedelijk grootste aangerichte schade is de bewering van veel christenen dat alle Joden door de eeuwen heen verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus, voor hen de zoon van God. Deze vroege schuldtoewijzing werd deels door de apostel Mattheüs aangewakkerd, die de opvatting invoerde dat de joodse tijdgenoten van Jezus aanspraak maakten op de verantwoordelijkheid voor zijn dood, omdat zij volgens hem zeiden: “Laat zijn bloed over ons en onze kinderen komen!”

Zo´n extreme beschuldiging betekent dat in de ogen van deze christenen Joden de belichaming van het absolute Kwaad waren: ze waren niet alleen in staat tot God-moord, maar ook schuldig deze gepleegd te hebben. Het beschuldigen van de Joden de belichaming van het absolute Kwaad te zijn wederom is al enkele duizenden jaren lang het belangrijkste motief van het antisemitisme geworden. Het heeft de infrastructuur voor vele andere vormen daarvan geleverd om de Joden tot zondebok te maken, en bij hedendaagse versies behoort tot deze beschuldiging een onbeperkt spectrum aan valse betichtingen. In de loop der eeuwen heeft dat tot enorme pogroms, verdrijvingen en vele andere vormen van de discriminatie van Joden geleid.

Meerdere tientallen jaren geleden gedaan ondernam de in Frankrijk geboren filosoof Rene Girard een fundamentele analyse van de zondebok beschuldigingen. Hij schreef: “Het slachtoffer of de slachtoffers van onrechtvaardig geweld of discriminatie worden zondebokken genoemd, vooral als zij niet voor ´de zonden´ van anderen bestraft worden, zoals de meeste woordenboeken het definiëren, maar voor allerlei soorten spanningen, conflicten en problemen . . . Iemand tot zondebok maken verschaft zijn vervolgers de mogelijkheid om problemen te omzeilen die onoplosbaar lijken.” Girard´s definitie bestrijkt veel aspecten van hoe Joden en Israël tot zondebok gemaakt werden en worden.

Een deel van de hedendaagse zondebok-rol van de Joden en Israël is gebaseerd op de mutatie van steeds opnieuw terugkerende oude haatpatronen. Enkele voorbeelden illustreren dit.

Een klassiek motief van het creëren van zondebokken beweert dat Joden anderen met opzet ziek zouden maken. Toen in de middeleeuwen veel Europeanen stierven aan de als “Zwarte Dood” bekend staande pest werden Joden tot zondebok gemaakt en er vals van beschuldigd de epidemie veroorzaakt te hebben door het vergiftigen van de waterbronnen.

Ook werden de afgelopen tientallen jaren Israëli´s door Egyptische media er kwaadwillend van beschuldigd naar Egypte geëxporteerd Israëlische fruit en groente te vergiftigen. In 2007 was er paniek in Saoedi-Arabië, die veroorzaakt werd door een gerucht dat Israël via een geheime “ondergrondse corridor” met AIDS geïnfecteerde meloenen het land zou hebben binnengesmokkeld. De Saoedische regering moest officieel verklaren dat dit virus niet via fruit op mensen overgedragen kon worden. Op het hoogtepunt van de angst voor de vogelgriep schreef het officiële Syrische dagblad “Al-Thawra” in 2006 dat Israël het virus bewust ontwikkeld zou hebben om zijn Arabische buren schade toe te brengen. Deze voorbeelden zijn slechts een kleine keuze uit hedendaagse verschijningen van dit verderfelijke motief van het creëren van zondebokken.

Een ander populair motief van het creëren van een zondebok is de beschuldiging van de rituele moord. In het christelijke Europa vindt deze haar historische oorsprong in het Engelse Norwich. In 1144 werd de joodse gemeenschap er vals van beschuldigd de 12-jarige christelijke jongen William voor rituele doeleinden gedood te hebben. Zulke antisemitische beschuldigingen van rituele moord zijn sindsdien eeuwenlang in christelijke milieus levendig gehouden, van waaruit zij zich naar de islamitische wereld verbreidden.

Een hedendaagse variant op de beschuldiging van rituele moord beschuldigt Israël valselijk van orgaandiefstal. In augustus 2009 publiceerde het grootste Zweedse dagblad, het sociaaldemocratische “Aftonbladet”, een artikel van Donald Boström met de titel “Våra söner plundras på sina organ” (“Onze zonen worden van hun organen beroofd”). Boström beweerde dat er geruchten de ronde zouden doen dat het IDF Palestijnen doodt en hun organen verwijdert voor transplantaties – in geheime afspraak met de Israëlische medische wereld.

Een nieuw element wat betreft het zoeken naar een zondebok  is dat er kwantitatieve cijfers over zijn betekenis ter beschikking staan. Een goed voorbeeld betreft de moorddadige aanslagen door Saoedische moslims op 9/11 in de Verenigde Staten. Veel moslims in de wereld dichtten deze aanslagen niet aan hun geloofsbroeders toe, maar aan Israël. Een opiniepeiling van de University of Maryland uit 2009 – acht jaar na de massamoorden van 9/11 in de VS – stelde vast dat 31% van de Jordaniërs, 19% van de Palestijnen, 17% van de Egyptenaren en 6% van de Azerbeidzjanen denkt dat Israël verantwoordelijk was voor de aanslagen van 11 september.

Uit een door de officiële krant van de Palestijnse Autoriteit, “Al-Hayat al-Jadida”, korte tijd na de terreuraanslagen op Charlie Hebdo en de joodse supermarkt in Parijs in 2015 uitgevoerde peiling blijkt dat 84,4% van de geënquêteerde Palestijnen denkt dat “de aanslagen verdacht zouden zijn en dat Israël erachter zou kunnen zitten”. Slechts 8,7% van de geënquêteerden maakte het toenemende islamitische fundamentalisme in Europa voor de aanslagen verantwoordelijk.

Sinds de economische wereldcrisis in de jaren-30 werden Joden ook tot zondebok gemaakt als veroorzakers van de globale financiële crises. Joden en Israël heeft men ook vaak voor de wereldwijde recessie in 2008 en de crisis van de eurozone verantwoordelijk gemaakt. Een peiling van de Anti-Defamation League uit het jaar 2009 in zeven verschillende Europese landen stelde vast dat 31% van de geënquêteerden denkt dat Joden in de financiële wereld verantwoordelijk zouden zijn voor de economische ineenstorting. Een peiling van de “Boston Review” onder Amerikanen in hetzelfde jaar stelde vast dat 38,4% van de geënquêteerden een deel van de verantwoordelijkheid voor de recessie aan Joden toedichtte.

Israël is ook als zondebok de zogenaamde oorzaak voor alle onrust in het Midden-Oosten. Enkele westerse politici beweren met kwaadaardige opzet dat als Israël zou ophouden met het bouwen van “nederzettingen” in de omstreden gebieden, het geweld in het Midden-Oosten zou stoppen; alternatief en volledig absurd wordt beweerd dat het sluiten van vrede tussen Israël en de Palestijnen een einde zou maken aan de enorme moordcampagnes tegen moslims door andere moslims uit het Midden-Oosten. Een andere zondebokvariant is Israël verantwoordelijk maken voor de vervolging van Palestijnse christenen door Palestijnse moslims.

Het is de hoogste tijd dat de staat Israël ermee begint om diegenen systematisch te ontmaskeren die ervoor verantwoordelijk zijn dat Israël regelmatig tot zondebok gemaakt wordt en blootgesteld staat aan valse beschuldigingen. Waar mogelijk zou Israël vooral de misdaden van diegenen door wie het beschuldigd wordt op rekening moeten schrijven van diegenen die ze plegen en die vaak moslims,  en geregeld ook anderen zijn.

Bron:
https://heplev.wordpress.com
Auteurs: Manfred Gerstenfeld & Jamie Berk

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Comments are closed.