Europa is goed voor de Joden. ‘De Europese Unie heeft vaak een negatieve rol gespeeld

Europa is in veel opzichten een decadent werelddeel, dat zich valselijk humanitair voordoet. Normen en waarden zijn vervaagd. De situatie is verergerd door de massale niet selectieve immigratie van Moslims, waaronder disproportioneel veel racisten, antisemieten en anti-democraten. De Europese Unie heeft in deze ontwikkelingen vaak een negatieve rol gespeeld. Een dergelijke omgeving kan in het algemeen niet goed zijn voor Joden.

 

Opinieonderzoeken geven verdere indicaties dat er veel radicaal mis is met Europa. Daaruit blijkt dat tientallen procenten van de Europese Joden hun identiteit in de publieke sfeer verbergen en/of bang zijn slachtoffer te worden van antisemitische aanvallen.

 

De valse extreme beschuldigingen tegen Israel beinvloeden bij beduidende percentages van de bevolking het imago van de Joden. In Nederland heeft meer dan 38% van de bevolking het zwaar antisemitische waanidee dat Israel de Palestijnen aan het uitroeien is. Elders in Europa is dit percentage veelal nog hoger. Dit soort gevoelens richt zich gedeeltelijk al tegen bewuste Joden en op den duur ook tegen anti-Israelische Joden en Joodse zelfhaters.

 

De wijdverbreide algemene mening dat de Europese Unie afgeschaft moet worden schiet door. Dat de macht van de ondemocratische Brusselse bureaucratie teruggedrongen  moet worden lijkt duidelijk.

 

Of een Jood in dit Europa wil wonen is echter een persoonlijke keuze, die naast  Joods bewustzijn mede bepaald wordt door factoren zoals beroepsmogelijkheden, familiebanden en aanpassingscapaciteiten.

16 mei 2014

Comments are closed.